You are here
Home > ข่าวทั่วไป > ตื้นตันใจทั้งประเทศ!! สองตายายบริจาคที่ดินและเงินสดมูลค่ากว่า “100 ล้าน” เพื่อสร้างสิ่งนี้!? และไปใช้ชีวิตพอเพียงเก็บกล้วยขายริมทาง!! จิตใจงามล้นเหลือ!!?
Top